สูจิบัตร 6 มีนาคม 2022

國語部程序表 二〇二二年三月六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  6 มีนาคม ค.ศ. 2022  เวลา 10:00 น.
ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณจางเจียยุ่น ใคร่ครวญพระวจนะ“อิสยาห์ 40:31”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า ความรักของพระเจ้าดีกว่าชีวิต เพราะพระองค์ทรงอยู่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “อิสยาห์ 41:8-20”  คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “ชิดกางเขน”
เทศนา : “อย่ากลัวเลย”  “อิสยาห์ 41:8-20” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “มีสหายเลิศคือพระเยซู”
พิธีมหาสนิท อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published.