GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

Grace Baptist Church

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค. 2016

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ไต้หวัน จีน และออสเตรเลีย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเมกีในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา โดยมีบ้านเรือนเสียหายจำนวนมาก มีคนบาดเจ็บ และเสียชีวิต อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการดูแลและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งอธิษฐานเผื่อภาวะน้ำท่วมในประเทศไทยตอนกลางที่มีนาข้าวจมน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก
2.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 เผื่อคณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน คณะธรรมกิจ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ในการจัดทำแผนงานและงบประมาณของคริสตจักร รวมทั้งสมาชิกคริสตจักรทุกคนที่จะเดินหน้าไปด้วยกันสำหรับปีหน้า … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม อิสยาห์ 58:13-14 “วันสะบาโต”

“ถ้าเจ้าหยุดเหยียบย่ำวันสะบาโต คือจากการทำตามใจของเจ้าในวันบริสุทธิ์ของเราและเรียกสะบาโตว่า วันปีติยินดี และเรียกวันบริสุทธิ์ของพระเจ้าว่า วันมีเกียรติ ถ้าเจ้าให้เกียรติมัน ไม่ไปตามทางของเจ้าเอง … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน สดุดี 103:5 “พันธสัญญา”

ผู้ทรงให้ท่านอิ่มด้วยของดี ตลอดชีวิตของท่าน วัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี Q1 พระเจ้าทรงให้ “พันธสัญญา” ต่อคนที่ติดตามพระองค์ “ตลอดชีวิตของเขา” อย่างไร? Q2 คุณจะนำ … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน สดุดี 51:17 “สำนึกผิด”

เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก Q1 พระเจ้าทรงตอบสนองต่อบุคคลที่ “สำนึกผิด” อย่างไร? Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณมี … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณน้ำทิพย์/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณชลลดา
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ
: คุณดิเรก คุณวรรณนิสา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรรณี คุณจางจ้าน
คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวหลิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา
คุณจินตนาภรณ์ คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม