GBC 2014 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2014

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน (วันมิชชั่น) นมัสการรวมที่คริสตจักรไม้กางเขน … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. … อ่านต่อ

รายการวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2014

นมัสการที่สุขุมวิทซอย 2 – งดรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทยนมัสการที่ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.การทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐบาลชุดใหม่ในการบริหารประเทศ รวมถึงการปฏิรูปประเทศไทยภายใต้การทำงานร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ สภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความปรองดอง ป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติการเมือง และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
2.สถานการณ์การทำสงครามกับกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม (กลุ่ม IS) ในซีเรีย และอิรัก โดยกลุ่มพันธมิตรได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่รู้ว่า สถานการณ์จะจบอย่างไร เพราะกลุ่ม IS ก็ออกมาประกาศว่า จะโต้ตอบอย่างรุนแรงในทุกรูปแบบ … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม โรม 8:1–11 “กฎของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์”

จากวลี “เหตุฉะนั้น” ได้ช่วยให้เรารู้ว่า เปาโลได้พยายามจะสรุปเนื้อหา จากสิ่งที่ท่านได้พูดมาก่อนหน้านั้น … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม โรม 7:21-25 “กฎ 2 แบบ”

ปัญหาบาปที่ฝังอยู่ในตัวของท่าน และมนุษย์ทุกคน ทำให้เปาโลเห็นถึงความจริงที่สะท้อนอยู่ในชีวิตของคนเราทุกๆ … อ่านต่อ

วันพุธที่ 29 ตุลาคม โรม 7:13-20 “บาปที่ฝังตัว”

หลายๆ ครั้งที่เรามักจะโทษกฎ บทบัญญัติ หลักการต่างๆ เวลาที่เราผิด หรือทำไม่ได้ … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่2 พฤศจิกายน 2014

ผู้นำประชุม :คุณชาญกิจ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา :อ.ซือเต๋อชิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณน้ำทิพย์/คุณสุวรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณจางเจียยุ่น
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณเหอจื่อหวาย
คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณวิทย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณสุมล/คุณดิเรก