GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

Grace Baptist Church

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 รวีวารศึกษา เวลา … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 รวีวารศึกษา เวลา … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2015

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.อธิษฐานเผื่อ คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานภาษาไทย และภาคภาษาจีน ที่ต้องคิดและเตรียมตัว สำหรับการทำงานในปีนี้ วางแผนงานสำหรับปีหน้าที่ตัวอาคารจะเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการคิดถึงเป้าหมายที่จะเดินไปด้วยกันสำหรับปีหน้า
2.อธิษฐานเผื่อการก่อสร้างในส่วนของห้องประชุมหลัก ให้ทุกอย่างเป็นไปตามตารางเวลาที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงความปลอดภัยในการทำงาน การเก็บรายละเอียดตกแต่งภายในชั้นต่างๆ และการย้ายสำนักงานลงไปทำงานในชั้นที่ 2 … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม เลวีนิติ 19:9-10 “เหลือไว้บ้าง”

9 “เมื่อเจ้าทั้งหลายเกี่ยวข้าวในนา อย่าเกี่ยวเก็บข้าวที่ขอบนาให้หมด เมื่อเกี่ยวแล้วก็อย่าเก็บข้าวที่ตก 10 … อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม กิจการ 20:32-35 “การให้….”

ในหลายๆ ครั้งเวลาที่เราจะ “ให้” ความช่วยเหลือ / สิ่งของแก่ผู้อื่น เรามักจะติดขัดอยู่ตรงที่ว่า … อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม ลูกา 6:27-36 “เหมือนพระบิดา”

ในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูได้ยกตัวอย่างของการปฏิบัติต่อศัตรู โดยให้ทำดี … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2015

ผู้นำประชุม :คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณพรพรรณา/คุณพรพิมล
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณนงค์ลักษณ์/คุณวรรณนิสา