GBC 2014 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2014

นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.การทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ได้จัดทำรัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว ได้แต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ สภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้พ้นจากวิกฤติการเมือง รวมทั้งการจัดตั้งคณะรัฐบาลชั่วคราวเพื่อบริหารประเทศ อธิษฐานให้ทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างถูกต้อง และเพื่อประโยชน์ของประเทศมากกว่ากลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2.สถานการณ์การสู้รบในฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1,300 คน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน และ 1 ใน 5 เป็นเด็ก มีผู้ลี้ภัยแล้วกว่า 200,000 คน ที่เข้าไปพักอยู่ในการดูแลของ UN

… อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันอังคารที่ 2 กันยายน 2 พงศ์กษัตริย์ 5:5-7 “กษัตริย์โยรัม”

พระราชาของซีเรียมีความยินดีอย่างมากที่รู้ว่า นาอามานมีโอกาสที่จะหายจากการเป็นโรคเรื้อน … อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-5 “เด็กหญิงรับใช้”

จากการยกทัพไปปล้นโจมตีอิสราเอล นาอามานได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งมาด้วย และท่านได้นำเด็กหญิงคนนั้นมาปรนนิบัติรับใช้ภรรยาในบ้านของท่าน … อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-5 นาอามาน

พระคัมภีร์ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนาอามานว่า เขาเป็นผู้บัญชาการกองทัพของอาณาจักรซีเรีย … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2014

ผู้นำประชุม :คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา :อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณอัจฉรา/คุณสุวรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณศิริพร
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณเหอจื่อหวาย
คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :คุณเทียนชัย
คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณสุมล/คุณนงค์ลักษณ์