GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค. 2018

นมัสการรวม นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 2018

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปี 2018 คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานี้ เขื่อนแตกที่ประเทศลาว แผ่นดินไหว ภูเขาไฟรินจานีถล่มที่อินโดนีเซีย ไฟป่าที่แคลิฟอร์เนีย ไต้ฝุ่นเข้าที่ญี่ปุ่น น้ำท่วมใหญ่ที่อินเดีย และพม่า เผื่อการช่วยเหลือที่จะเข้าถึงผู้ประสบภัยเหล่านั้น … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 1 เธสะโลนิกา 5:14 “การอยู่ร่วมกัน”

และพี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนพวกท่านjให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง Q1 เปาโลได้สอนหลักการใน “การอยู่ร่วมกับผู้อื่น” และ … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม โคโลสี 3:13 “มีเรื่องราวต่อกัน (ขัดแย้ง)”

จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงยกโทษให้กันและกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใด ท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกัน Q1 เปาโลได้สอนหลักการใน … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม สดุดี 143:10 “พระเจ้าของข้าพระองค์”

ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทำตามพระทัยของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์ ทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีราบ Q1 ผู้เขียนสดุดีต้องให้พระเจ้า “สอน” และ “นำ” … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018

ผู้นำเพลงสั้น : อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม : คุณวิชัย
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณหลี่ชิงชิง
ผู้เล่นเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสยุมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณจ้าวเวยฟง
คุณหลิวเจี๋ย คุณหลิวหลิน คุณโจวหลงเหอ