GBC 2014 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2014

รายการสัปดาห์หน้า (วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2014) – นมัสการรวม … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ … อ่านต่อ

งดนมัสการในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014

งดนมัสการในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์เนื่องจากสถานที่ปิดปรับปรุงระบบน้ำทิ้งของอาคาร … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.การทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐบาลชุดใหม่ในการบริหารประเทศ รวมถึงการปฏิรูปประเทศไทยภายใต้การทำงานร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความปรองดองและป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติการเมืองเหมือนในอดีต
2.สถานการณ์ความรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลกทั้งซีเรีย ฉนวนกาซ่า ยูเครน ซาอุดิอาระเบีย อิรัก ซึ่งมีคริสตจักรและพี่น้องคริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบ และถูกข่มเหงทำร้าย ขอพระเจ้าทรงประทานทางออกที่ดีที่สุดให้กับสถานการณ์ในประเทศต่างๆ เหล่านี้ด้วย

… อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม โรม 1:24-27 “พระเจ้าทรงปล่อย…I”

เปาโลได้ขยายความจริงในเรื่อง การปฏิเสธว่า “มีพระเจ้า” โดยชี้ให้เห็นตามสิ่งที่มีในชีวิตของคนเหล่านั้น … อ่านต่อ

วันพุธที่ 1 ตุลาคม โรม 1:18-23 “ความชั่วร้ายของมนุษย์”

เปาโลได้พูดถึงความความโกรธของพระเจ้าที่มีต่อการกระทำอันชั่วร้ายของมนุษย์ … อ่านต่อ

วันอังคารที่ 30 กันยายน โรม 1:16-17 “ความเชื่อ”

เปาโลมีความปรารถนา และมีความตั้งใจอย่างมากในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้กับผู้คนทุกๆ … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณอรวรรณ/คุณสยุมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณศศิรักษ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณฉุงลี่หวา คุณปัจฉิม
คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณปั่นหยุนเจียว
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :คุณเทียนชัย
คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณวิทย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์