GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

Grace Baptist Church

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015

นมัสการรวมที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 เวลา 10.00 น. (งดรวีวารศึกษา) … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 รวีวารศึกษา เวลา … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 รวีวารศึกษา เวลา … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2015

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา คาดว่า ยอดเหยื่อผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวอาจทะลุ 10,000 ศพ ล่าสุดพบแล้วกว่า 5,000 ศพ และมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก แต่เนปาลขาดแคลนบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งขาดเครื่องมือในการขุดซากปรักหักพังเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิต และมีคนกว่า 8,000,000 คน ที่ประสบปัญหาด้านที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม และอาหาร อธิษฐานเผื่อการบริหารการจัดการความช่วยเหลือที่มีเข้ามาจากนานาประเทศทั้งสิ่งของและเงินช่วยเหลือ ที่จะถึงมือประชาชนที่เดือดร้อน … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม สดุดี 48:12-14 “ทรงเป็นพระเจ้าของเรา”

12 จงเดินรอบศิโยน ไปให้รอบเถิด จงนับหอคอยของศิโยน 13 พิจารณาเชิงเทินของเธอให้ดี … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม สดุดี 48:10-11 “พระนามพระเจ้า”

10 ข้าแต่พระเจ้า พระนามของพระองค์ไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกอย่างไร คำสรรเสริญพระองค์ก็ไปถึงอย่างนั้น … อ่านต่อ

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม สดุดี 48:9 “ความรักมั่นคง”

9 ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายคำนึงถึงความรักมั่นคงของพระองค์ ในท่ามกลางพระวิหารของพระองค์ Q1  … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015

ผู้นำประชุม :คุณวิชัย
ผู้เทศนา :อ.เหอจื้อผิง
ผู้เล่นดนตรี :คุณจางเจียยุ่น
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณสุวรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณวลีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณเหอจื่อหวาย/คุณโจวหลงเหอ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร/คุณวรรณนิสา