GBC 2014 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014

นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกรกฏาคม 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะที่ปรึกษาที่จะบริหารจัดการบ้านเมืองตามแผนงานที่ได้มีออกมา โดยจะจัดทำธรรมนูญชั่วคราวให้เสร็จและประกาศใช้ภายในเดือนนี้ การจัดตั้งสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรีภายในเดือนตุลาคม 2014 เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2015 และจัดการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม 2015
2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารฯ(คุณเทียนชัยคุณชาญกิจคุณอภิทานและคุณสุรเดช) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเทพื้นชั้น 1 และชั้น 2 ในฝั่งอาคารเรียนเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำเสา คาน วางแบบพื้นชั้น 3 ทำคานและเสาฝั่งอาคารนมัสการ ขอพระเจ้าประทานความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน และขอให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่วางไว้

… อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2 พงศาวดาร 34:8-13 “ซ่อมแซม”

หลังจากที่กษัตริย์โยสิยาห์ใช้เวลาในการกวาดล้างรูปเคารพ และปูชนียสถานต่างๆ … อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2 พงศาวดาร 34:1-7 “ปฏิรูป”

กษัตริย์โยสิยาห์เริ่มครอบครองยูดาห์เมื่ออายุ 8 พรรษา ต่อมาอีก 8 ปี เมื่อพระองค์ทรงพระชนมายุได้ … อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2 พงศาวดาร 33:21-34:2 “ลูกไม้หล่นไกลต้น”

มีคำพังเพยที่ว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” ซึ่งมีความหมายว่า ลูกหรือผู้สืบทอด … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณชูพรรณ/คุณจ้าวฟ่งฉิน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณจางเจียยุ่น
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณสุวรรณา
คุณสุงลี่หวา คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณจ้าวเจวียน
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย
คุณจินตนาภรณ์ คุณจำเริญ คุณสิริ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณขวัญเนตร/คุณรพีพรรณ