GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

Grace Baptist Church

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2016

รายการวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2016 ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน … อ่านต่อ

ค่ายคริสตจักร ปี 2016

ค่ายคริสตจักร 12-13-14 สิงหาคม 2016 สถานที่   วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก วิทยากร  อ.ล่ายเถิงเซิน หัวข้อ     เป็นดั่งประภาคาร รับสมัคร  วันที่ 5 … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2016 ตามคำขวัญที่ว่า “เป็นดั่งประภาคาร” อธิษฐานเผื่อสมาชิกและคริสตจักรที่จะเป็นแบบอย่าง ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสะท้อนถึงความดีงามของพระเจ้าต่อสังคม เหมือนใน มัทธิว 5:16 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์”
2.อธิษฐานเผื่อ ผู้รับใช้เต็มเวลาภาคภาษาไทย (อ.นนท์ชัย)ภาคภาษาจีน (อ.เหอจื้อผิง) มัคนายก (คุณเทียนชัย คุณจำเริญ คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม) ในการร่วมรับใช้ คณะกรรมการดำเนินงานไทย – จีน ที่จะดำเนินตามแผนงานที่วางไว้ในครึ่งปีหลัง
3.ค่ายคริสตจักร “เป็นดั่งประภาคาร” 12-14 สิงหาคม 2016 ณ.วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก อธิษฐานเผื่อวิทยากร อ.ล่ายเถิงเซิน ในการเตรียมเนื้อหา เผื่อคณะกรรมการค่ายในการจัดรายการ การประสานงาน บรรยากาศของค่าย และเผื่อสมาชิกทุกคนที่จะจัดเวลาไปร่วมค่ายด้วยกัน … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน สุภาษิต 18:13 “ผู้ฟังที่ดี

ถ้าคนหนึ่งคนใดตอบก่อนที่เขาได้ยิน ก็เป็นความโง่และความอับอายของเขา Q1 การเป็น “ผู้ฟังที่ดี” จะช่วยป้องกันความผิดพลาด และช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไร? Q2 คุณจะพัฒนาการเป็น “ผู้ฟังที่ดี” … อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน เยเรมีย์ 6:16 “ทางดี”

พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า “จงยืนที่ถนนและมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั้น ว่าทางดีอยู่ที่ไหน แล้วจงเดินในทางนั้น และให้จิตใจของท่านได้ความสงบ แต่เขาทั้งหลายกล่าวว่า ‘เราจะไม่เดินในนั้น’ Q1 … อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน มัทธิว 15:8 “การให้เกียรติแต่ปาก แต่ใจนั้นห่างไกล”

ประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปาก ใจของเขาห่างไกลจากเรา Q1 อะไรคือ ความหมายของ “การให้เกียรติแต่ปาก แต่ใจนั้นห่างไกล”? Q2 คุณจะให้เกียรติพระเจ้า ทั้งคำพูด ทั้งการกระทำ … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : อ.ประดิพัทธิ์ สันติภาดา
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวศิณี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณรพีพรรณ/คุณฑิฆัมพร
ทีมต้อนรับ : คุณขวัญเนตร คุณดิเรก
คุณวรรณนิสา คุณณัฐฐิติชญา คุณภูมินทร์