เชิญร่วมนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์
主日早晨邀請您一同來讚美敬拜主!

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2024
2024年06月02日(主日

ภาคภาษาไทย
อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น.
นมัสการรวม เวลา 10:00-11:30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

國語
國,泰語聯合禱告會 9:30-9:50
10:00-11:30國,泰語聯合崇拜。
在一樓大堂

LIVE! 直播

ติดตาม 官方帳號

ถวาย 奉獻

กรุณาใช้แอป Mobile Banking สแกน เพื่อโอนเงินเท่านั้น

เฝ้าเดี่ยว 靈修

การอ่านและใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า
ประจำวัน และอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่ม
ภายใน 1 ปี

2024年5月30日(四)經文:加拉太書6:1-10

基督徒互助的生活:一)互相扶持:1.要用溫柔的心挽回偶然犯錯的人。2.各人的重擔要彼此擔當,以完成基督的律法。3.人若無有,自己還以為有,就是自欺了。各人應當察驗自己的行為。4.各人必擔當自己的擔子。二)行善不懈:1.在真理上受教的,要把一切的美物供給施教的人。2.種什麼收什麼,順從聖靈收永生,順從情慾收敗壞。3.行善不可灰心,必有報償。所以有機會當向眾人行善。 寫下對您有感動的一節經文:這段經文的主要內容是什麼?對自己有什麼提示?以你所讀的經文,向神讚美、認罪及祈求? 放下一切讀聖經(一年讀經計劃)代下10-12 約 11:28-57

Read More »

ข่าวสาร
教會消息

รายการ วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2024

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น.  และ รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น.  5ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Officialภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. และ รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK

Read More »

下主日(二〇二四年五月廿六日)

10:30-12:00國語崇拜在一樓大堂及YouTube: GBCBKK Official。09:30-10:20 成人主日學。 下週崇拜   領  詩:陳潮進弟兄領  會:陳潮進弟兄 講  員:何澤平牧師司  琴:段 娜姊妹                   收奉獻:王力鵬弟兄、陳潮進弟兄、劉 昕弟兄、張 贊弟兄

Read More »

國語部程序表 二〇二四年五月廿六日

主日崇拜程序二〇二四年五月廿六日十時卅分 領  詩:陳潮進弟兄      領  會:陳潮進弟兄講  員:何澤平牧師     司  琴:段 娜姊妹收奉獻:王力鵬弟兄、陳潮進弟兄、劉 昕弟兄、張 贊弟兄 宣    召:                                                         唱詩讚美神:讓讚美飛揚  我以禱告來到禰跟前   何等恩典默想神的話:詩篇 18:6  禱    告:奉獻禱告:                                                                              唱    詩:第299首 奇異恩典(4節全唱)讀    經:約翰福音17:1-19(新約 152頁)講    道: “耶穌臨別前的禱告” 約翰福音17:1-19回 應 詩:(呼召)第323首 信靠耶穌真是甜美(4節全唱)報    告:祝    福:唱    詩: “讚美一神”默禱、散會:

Read More »

รายการ วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2024

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น.  และ รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น.  5ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Officialภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. และ รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK

Read More »