GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 2020

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค. 2020

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ ที่ช่องทาง YouTube : GBCBKK Official ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 2020

ประชุมอธิษฐาน เวลา 9.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official นมัสการรวม เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกรกฏาคม 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 63 พรรษา วันที่ 4 กรกฎาคม ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
2.เป้าหมายคริสตจักรปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม ฟีลิปปี 3:14 “หลักชัย”

ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ Q1 คำว่า “กำลังบากบั่นมุ่งไป” เกี่ยวข้องกับคำว่า “หลักชัย” และ “การได้รับรางวัล” … อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม โรม 6:6 “ตัวเก่า”

เราทั้งหลายรู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นได้@ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อ ตัวที่บาปนั้น@จะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะ@ไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป Q1 “การสิ้นพระชนม์” ของพระเยซูคริสต์บน “ไม้กางเขน” … อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม ยอห์น 15:12 “รักซึ่งกันและกัน”

“พระบัญญัติของเรา คือให้ท่านทั้งหลายรักกัน @เหมือนดังที่เราได้รักท่าน” Q1 ทำไมเราที่เป็นผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์จะต้อง “รักซึ่งกันและกัน”? (สังเกตคำหลัง @ และดู ยอห์น 13:34-35 … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม:
ทีมปฏิคม