เชิญร่วมนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์
主日早晨邀請您一同來讚美敬拜主!

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2023
2023年11月19日(主日)

ภาคภาษาไทย
นมัสการ เวลา 9.1510.50 น.
รวีวารศึกษา เวลา 11.0012.00 น.


崇拜時間 : 10.30 – 12.00
成人主日學 : 9.30 – 10.20
兒童主日學 : 10.00 – 12.00

LIVE! 直播

ติดตาม 官方帳號

ถวาย 奉獻

กรุณาใช้แอป Mobile Banking สแกน เพื่อโอนเงินเท่านั้น

เฝ้าเดี่ยว 靈修

การอ่านและใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า
ประจำวัน และอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่ม
ภายใน 1 ปี

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม “พ่อ” มัทธิว 5:48

เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์@เป็นผู้ดีรอบคอบ Q1 พระเยซูคริสต์ทรงพูดถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็น “พระบิดา”

Read More »

2023年12月5日(二)經文:羅馬書2:6-16

指責道德家的罪惡:2.神的審判是根據行為,且不論種族,因為神不偏待人。1)神審判的標準是「依各人的行為報應各人」。2)不論是哪些種族,神都是把憤怒、惱恨報應行惡者;把永生報應行善者。3)因為神不偏待人。4)沒有律法的外邦人順著本性行律法上的事時,自己就是自己的律法。5)外邦人的行為顯明了律法的命令是寫在他們心裡的,他們的良心也證明這是對的。而且他們的思想以此為標準,衡量事情的是非。6)審判的日子要按保羅的福音所說的來執行。 寫下對您有感動的一節經文:這段經文的主要內容是什麼?對自己有什麼提示?以你所讀的經文,向神讚美、認罪及祈求? 放下一切讀聖經(一年讀經計劃): 但1-2  約壹4

Read More »

ข่าวสาร
教會消息

รายการวันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค. 2023

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น. รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Officialภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค. 2023 ผู้นำประชุม: คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล     ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธรผู้เล่นดนตรี: ทีมนมัสการ  ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณฑิฆัมพร ศรีศิลปวงศ์

Read More »

下主日(二〇二三年十二月十日)

10:30-12:00國語崇拜。09:30-10:20主日學。在一樓大堂及 YouTube : GBCBKK Official 。 下週崇拜 領   詩:康美然姊妹   領  會:楊樹群弟兄講  員:杜光耀牧師   司  琴:何張佳韻師母收奉獻:洪素琴姊妹、晏祥仙姊妹、李映琴姊妹、趙國蕊姊妹

Read More »

รายการ วันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. 2023

อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น.ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Officialนมัสการรวม เวลา 10:00-11:30 น. ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Officialประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8:15-9:00 น. ที่ห้อง 31 ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. 2023 ผู้นำประชุม: คุณวิทย์ สุนทรนันท์       ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น  ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิงผู้ทำพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร                 ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์

Read More »

下主日(二〇二三年十二月三日)

9:30-9:50國,泰語聯合禱告會,10:00-11:30國,泰語聯合崇拜。在一樓大堂及YouTube : GBCBKK Official。每月第一主日08:15-09:00在31室舉行執事會禱告會。 下週崇拜   領  詩:何張佳韻師母  領  會:黃維基弟兄講  員:何澤平牧師 主  餐:陳文明傳道司  琴:Sasirak姊妹

Read More »