เชิญร่วมนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์
主日早晨邀請您一同來讚美敬拜主!

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2023
2023年1月29日(主日)

ภาคภาษาไทย
นมัสการ เวลา 9.15 – 10.50 น.
รวีวารศึกษา เวลา 11.00 – 12.00 น.

國 語 部 崇 拜
崇拜時間 : 10.30 – 12.00
成人主日學 : 9.30 – 10.20
兒童主日學 : 10.00 – 12.00

LIVE! 直播

ติดตาม 官方帳號

ถวาย 奉獻

เฝ้าเดี่ยว 靈修

การอ่านและใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า
ประจำวัน และอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่ม
ภายใน 1 ปี

2023年1月29日(日)經文:申命記14:22-29

要把出產的十分之一奉獻給神。提醒我們也應該學習把十分之一奉獻給神,練習「敬畏神」。但另一方面即使是十分之一奉獻,也不是由「中央聖所」獨佔,有一部分是要大家在神面前一起快樂,有一部分還要資助窮人。目前有不少教導認為信徒的十分之一奉獻應該由「堂會獨佔」,更誇張的是有人認為應該是「堂會的人事費獨佔」,真是太過高抬收取奉獻的人的地位了。 寫下對您有感動的一節經文:這段經文的主要內容是什麼?對自己有什麼提示? 以你所讀的經文,向神讚美、認罪及祈求? 放下一切讀聖經(一年讀經計劃): 出21-22 太19

Read More »

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม สดุดี 46:1 “ยามยากลำบาก”

พระเจ้าทรง#เป็นที่ลี้ภัยและ#เป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย#เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก Q1 ผู้เขียนสดุดีมี “ประสบกาณ์กับพระเจ้า” ในยามที่เผชิญหน้ากับ “ความยากลำบาก” อย่างไร?Q2 “ประสบการณ์” ของผู้เขียนสดุดี “หนุนใจคุณ” ในการเผชิญหน้ากับความยากลำบากที่คุณมีอยู่อย่างไร? (ดู 1 เปโตร 5:7 ประกอบ) หมายเหตุ: 1 เปโตร 5:7 จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 21-22   มัทธิว 19

Read More »

ข่าวสาร
教會消息

รายการ วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2023

วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2023 อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น.ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Officialนมัสการรวม เวลา 10:00-11:30 น. ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2023 ผู้นำประชุม: คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ/คุณเหอฉีเหม่ย ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/คุณเหอฉีเซิงผู้ทำพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณกา              ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่นผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

Read More »

下主日(二〇二三年二月五日)

9:30-9:50國,泰語聯合禱告會,10:00-11:30國,泰語聯合崇拜。在一樓大堂及YouTube : GBCBKK Official。 下週崇拜  領  詩:林順意弟兄, 何奇美姊妹                       領  會:林順意弟兄, 何奇美姊妹講  員:陳文明傳道     主  餐:何澤平牧師司  琴:何張佳韻師母

Read More »

รายการ วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2023

วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2023 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร เวลา 18.00-18.30 น.ที่ YouTube : GBCBKK Official วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2023 ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น. รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Official ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2023 ผู้นำประชุม: คุณวิทย์ สุนทรนันท์            ผู้เทศนา: อ.สมพร แดนยินดีผู้เล่นดนตรี: คุณบุญญา นากดี               ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

Read More »

下主日(二〇二三年一月廿九日)

10:30-12:00國語崇拜。09:30-10:20主日學。在一樓大堂及 YouTube : GBCBKK Official 。 領  詩:何張佳韻師母領  會:陳潮進弟兄講  員:何澤平牧師    司  琴:趙國婷姊妹

Read More »