GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. 2020

นมัสการรวม (ออนไลน์) เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง Line Group: GBC Worship Live Channel และ FB Group: Grace Baptist Church Bangkok … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2020

นมัสการรวม (ออนไลน์) เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง Line Group: GBC Worship Live Channel และ FB Group: Grace Baptist Church Bangkok … อ่านต่อ

ประกาศข่าวคริสตจักร

เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่รัฐบาลได้ประกาศ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง
(ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วทั้งเอเซีย โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และเริ่มมีคนติดเชื้อในตะวันออกกลาง ยุโรป โดยเฉพาะที่อิตาลี ขอพระเจ้าเมตตาในการควบคุมโรค การคิดค้นวัคซีนและยารักษา รวมถึงการเฝ้าระวัง การปัองกัน ในประเทศไทยที่อาจจะเข้าสู่การระบาดระยะที่ 3 … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน สดุดี 77:11 “คิดถึง”

ข้าพเจ้าจะระลึกถึง พระราชกิจทั้งปวงของพระเจ้า พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะจดจำ บรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆ Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คิดถึง “พระราชกิจของพระเจ้า” หรือ … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน อพยพ 14:13-14 “ทรงรบแทนท่าน”

โมเสสจึงเตือนประชากรว่า “อย่ากลัวเลย มั่นคงไว้ คอยดูความรอด ที่จะมาจากพระเจ้าซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยคนอียิปต์ ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้ … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน ลูกา 9:26 “ไม่ควรอาย”

เพราะถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเรา @บุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้น เมื่อท่านจะมาด้วยพระสิริของท่านเอง ของพระบิดา และของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์ Q1 ทำไมเราจึง “ไม่ควรอาย” … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020

ผู้นำประชุม : อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้นำเพลงสั้น : อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น