GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันเสาร์ที่ 22 พ.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 2021

วันเสาร์ที่ 22 พ.ค. 2021 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 2021 … อ่านต่อ

รายการวันเสาร์ที่ 8 พ.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 2021

วันเสาร์ที่ 8 พ.ค. 2021 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี  เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 2021 … อ่านต่อ

รายการสัปดาห์หน้า

วันเสาร์ที่ 8 พ.ค. 2021 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี วันเสาร์ที่ 8 พ.ค. 2021 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2021

หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อในหลักพันติดต่อกันหลายวัน และมีผู้เสียชีวิตทุกวัน ตอนนี้มีพื้นที่สีแดงถึง 18 จังหวัด และจังหวัดที่มีการติดเชื้อมาก คือ กรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ และ ชลบุรี อธิษฐานเผื่อปัญหาเรื่องเตียงที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น การแก้ปัญหาในจังหวัดที่มีการติดเชื้อสูง การจัดหาวัคซีน และการกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึง … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม ปัญญาจารย์ 4:9-10 “เพื่อนที่ดี”

สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดี @ด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลง อีกคนหนึ่งจะได้พะยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง … อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 1 เปโตร 3:11-12 “ความขัดแย้ง”

@ให้เขาละความชั่วและกระทำความดี  … อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2 ซามูเอล 22:1-2 “ผู้ช่วยกู้”

เมื่อพระเจ้า@ทรงช่วยกู้ดาวิดให้พ้นจากมือของศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์ท่าน และ@ให้พ้นจากพระหัตถ์ของซาอูล ดาวิดก็ถวายถ้อยคำของเพลงบทนี้ แด่พระเจ้า พระองค์ท่านตรัสว่า “พระเจ้าทรงเป็นพระศิลา ป้อมปราการ … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2021

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา : คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ