ชั้นรวีวารศึกษา (ที่คริสตจักร)

ชั้นเรียนสำหรับเรียนรู้พระคัมภีร์ แบ่งตามกลุ่มอายุ หรือ ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม เพื่อเข้าใจพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้น ให้พระวจนะเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

ทุกวันอาทิตย์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
เวลา 10.30 - 11.30 น.

ชั้นผู้ใหญ่ (สร้างสาวก)

หัวข้อ : คนของพระเจ้า
สอนโดย : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ชั้น : 5  ห้อง : 501

ชั้นผู้ใหญ่ (วัยทำงาน)

ศึกษา : พระคัมภีร์ “1 เปโตร”
สอนโดย : คุณเทียนชัย
ชั้น : 5  ห้อง : 502

ชั้นยุวชน/อนุชน

ศึกษา : สุภาษิต & สามัคคีธรรม
สอนโดย : คุณวิทย์ / คุณอภิทาน
ชั้น : 5  ห้อง : 503

ชั้นผู้สนใจ

หัวข้อ : พื้นฐานชีวิตคริสเตียน
สอนโดย : คุณกรรณิกา
ชั้น : 5  ห้อง : 53

ชั้นเด็กโต

หัวข้อ : สรุปเนื้อหา & อธิษฐาน
สอนโดย : คุณภัทรพร / คุณณัฐฐิติชญา
ชั้น : 3  ห้อง : 32

ชั้นลูกแกะ (เด็กเล็ก)

ศึกษา : พระคัมภีร์เดิม
สอนโดย : คุณพรศิริ / คุณสลินทิพย์
ชั้น : 5  ห้อง : 502

การศึกษาพระคัมภีร์
(ทางออนไลน์)

การเรียนรู้พระคัมภีร์เป็นเล่ม อย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อ และการดำเนินชีวิตที่มีรากฐานอยู่บนพระวจนะ

พระคัมภีร์ "1 เปโตร"

ทุกวันเสาร์ ทาง Youtube (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน) เวลา 18.00 - 19.00 น.

พระคัมภีร์ "กาลาเทีย"

ทุกวันอาทิตย์ ทาง Zoom (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน) เวลา 15.00 - 16.00 น.

主日學 (在教會)

ชั้นเรียนสำหรับเรียนรู้พระคัมภีร์ แบ่งตามกลุ่มอายุ หรือ ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม เพื่อเข้าใจพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้น ให้พระวจนะเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

主日學上課時間表
(每月第一個主日舉行禱告會,主日學暫停一次)

聖經 "羅馬書"

班  級 : 聖經 “羅馬書”
教  師 : 楊樹群弟兄
課  室 :
三樓 31
課時間 : 10:00-10:45

兒童主日學(小小班)

班  級 : 兒童主日學(小小班)
教  師 : 何奇美姊妹、孫 敏姊妹
課  室 : 四樓 41-42, 43室
課時間 : 10:30-12:00

浸禮班

班  級 : 浸禮班
教  師 : 何澤平牧師
課  室 :
四樓 42
課時間 : 10:00-10:45

週六上午 9:30-10:30
(線上查經)

詳查創世記1-26章

班  級 : 詳查創世記1-26章
教  師 : 李承禧牧師
課  室 : 線上查經

課時間 : 9:30-10:30

小組
(週間聚會時間地點)

การเรียนรู้พระคัมภีร์เป็นเล่ม อย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อ และการดำเนินชีวิตที่มีรากฐานอยู่บนพระวจนะ

弟兄小組

週間聚會 : 弟兄小組
時  間 : 每月第二、四個週二晚
地  點 : 尚弟兄店

課時間 : 19:00-21:00

青年小組
家庭小組

週間聚會 : 青年小組 / 家庭小組
時  間 : 每個週六晚
地  點 : 教會5樓

課時間 : 19:00-21:00

拉差達小組

週間聚會 : 拉差達小組
時  間 : 每月第三個週二晚
地  點 : 映琴姊妹家

課時間 : 19:00-21:00

寶馬雙語小組
(國語,緬甸語)

週間聚會 : 寶馬雙語小組
時  間 : 每個週四晚
地  點 : 寶馬之家
課時間 : 19:00

小組 (線上聚會)

大衛小組

週間聚會 : 大衛小組
時  間 : 每個週三晚
地  點 : 線上聚會

課時間 : 19:00-21:00

沙吞小組

週間聚會 : 沙吞小組
時  間 : 每個週五晚
地  點 : 線上聚會
課時間 : 19:00-21:00