หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปี 2018 คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์ความรุนแรงของโลก เพราะในปีที่ผ่านมามีการก่อการร้ายในที่ต่างๆ ทั่วโลกของกลุ่ม ISIS ความรุนแรงจากการเหยียดผิว สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ความแตกต่างทางความเชื่อ รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มีความรุนแรงมากขึ้น ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะมีทางออกที่ดีกว่าการใช้กำลัง3.อนุกรรมการสรรหามัคนายก ในการติดต่อทาบทามมัคนายกใหม่ที่จะเข้ามาร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรพระคุณ เนื่องจากมีมัคนายกครบวาระ โดยต้องทาบทามมัคนายกใหม่จำนวน 2 ท่าน ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์
4.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คนที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ
5.การจัดบรรยายในหัวข้อ “จะเลี้ยงลูกหลานของเราอย่างไรดี?” ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018 เผื่อวิทยากร และผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์และนำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ในการดูแลลูกๆ หลานๆ
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณชลลดา คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณแม่คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณสุวรรณา (คุณแม่คุณชาญกิจ) คุณกรรณิกา การพักฟื้นของคุณเหอจื๋อหวาย คุณเยี่ยเหวยซาน คุณพ่อคุณแม่ของคุณนภนันท์  คุณแม่ของคุณศศิรักษ์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณจางเจียยุ่น และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*