หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปี 2018 คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ที่เริ่มจะมีการออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานของรัฐบาลที่จะโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการคอรับชั่น เผื่อแผนการจัดการเลือกตั้งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ เพื่อให้ระบบการปกครองเข้าสู่ภาวะปกติอย่างที่ควรจะเป็นไป3.อนุกรรมการสรรหามัคนายก ในการติดต่อทาบทามมัคนายกใหม่ที่จะเข้ามาร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรพระคุณ เนื่องจากมีมัคนายกครบวาระ โดยต้องทาบทามมัคนายกใหม่จำนวน 2 ท่าน ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์
4.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คนที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ
5.ผู้นำของคริสตจักร – คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงาน-จีน คณะธรรมกิจ คณะกรรมการมิชชั่น คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินคริสตจักร สำนักงาน แผนกอภิบาลศิษย์ ที่จะทำงานตามแผนงานที่ได้วางไว้
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณแม่คุณหลิวเยี่ยนฟาง การพักฟื้นของคุณสุวรรณา (คุณแม่คุณชาญกิจ) คุณกรรณิกา คุณแม่ของคุณศศิรักษ์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*