วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม เยเรมีย์ 24:7 “ความรักของพระเจ้า”

เราจะให้จิตใจแก่เขาที่จะรู้จักว่าเราคือพระเจ้า
และเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเรา
และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา เพราะเขาทั้งหลายจะกลับมาหาเราด้วยความเต็มใจ

Q1 แม้ว่า อิสราเอลจะกบฏต่อพระเจ้า หันหลังให้พระเจ้า นับถือรูปเคารพ และลืมไปว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขา แต่พระคัมภีร์ข้อนี้แสดงให้เห็นถึง “ความรักของพระเจ้า” ที่มีต่อชนชาติอิสราเอลอย่างไร? (ใคร่ครวญคำว่า “เราจะ” “ของเรา” “ของเขา” “เต็มใจ”)
Q2 ทบทวนชีวิตของคุณว่า ตอนนี้คุณได้กระทำสิ่งใดที่เหมือนกับการกบฏต่อพระเจ้า หันหลังให้พระเจ้า นับถือรูปเคารพ และลืมไปว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของคุณบ้าง อธิษฐานสารภาพ ขอกำลัง การเปลี่ยนแปลง และกลับมาหาพระเจ้าก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 65-66       1 ทิโมธี 2

Speak Your Mind

*