สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

สูจิบัตร 4 พฤศจิกายน 2018

國語部程序表二〇一八年十一月四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวันดี/คุณอู๋เหม่ยอวี๋
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณพรพรรณนา คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณหลี่ชิงชิง คุณหลี่หวาเจินเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระองค์ทรงสมควร เวลานี้ ทรงเป็นดวงใจของฉัน
ใคร่ครวญพระวจนะ : วิวรณ์ 1:8
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ลูกา 18:1-14” คุณวันดี/คุณอู๋เหม่ยอวี๋
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : God’s Grace Never Change
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์”
เทศนา : “ความหมายที่แท้จริงของการอธิษฐาน” “ลูกา 18:1-14”  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*