สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018

สูจิบัตร 2 ธันวาคม 2018

國語部程序二〇一八年十二月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  2 ธันวาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณหลี่หวาเจิน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุมล คุณวรวดี คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน คุณโจวตู้เจียง คุณเฉินเฉาจิ้น เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ในเวลาที่งดงามนี้ จิตใจข้าถวายสาธุการพระเจ้า ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู
ใคร่ครวญพระวจนะ : ฮีบรู 12:6
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ลูกา 24:44-49” คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : A Tribute of Carols                                       
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหลี่หวาเจิน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ดอกไม้ทุ่งนา”
เทศนา :  “หน้าที่ของผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า” “ลูกา 24:36-53” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*