วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม สุภาษิต 3:6-7 “ชีวิตที่ราบรื่น”

จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า
และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น
อย่าคิดว่าตนฉลาด จงยำเกรงพระเจ้า และ „หันจากความชั่วร้าย

Q1 ผู้เขียนสุภาษิตให้ “คำแนะนำ” อย่างน้อย 4 ประการ สำหรับทุกคนที่อยากมี “ชีวิตที่ราบรื่น” คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “คำแนะนำ” ทั้ง 4 ประการไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 16-17     มัทธิว 5:27-48

Speak Your Mind

*