สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019

สูจิบัตร 6 มกราคม 2019

國語部程序表二〇一九年一月六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  6 มกราคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณน้ำทิพย์/คุณศิริพร
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรพรรณา คุณพรรณี คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณหลี่ชิงชิง คุณจางฟ่งฉินเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : สรรเสริญแด่พระเจ้า เมื่อข้าเพ่งดูกางเขนประหลาด  รุ่งอรุณปีใหม่
ใคร่ครวญพระวจนะ : อิสยาห์ 37:31
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “เยเรมีย์ 17:5-18”  คุณน้ำทิพย์/คุณศิริพร
คณะนักร้องภาคภาษาไทย Give Thanks
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเฉินเฉาจิ้น
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “นับพระพร”
เทศนา : หยั่งราก เกิดผล “เยเรมีย์ 17:5-18” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*