ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019

ผู้นำประชุม: คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้เทศนา: อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณชูพรรณ/คุณสยุมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณหลูเหยียนเซิน
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ
: คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณจ้าวกั๋วรุ่ย คุณซือติ้งเสิ้น คุณหลี่ชิงชิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณพิชัย คุณชาญกิจ
คุณอภิทาน คุณคังเหม่ยหลาน คุณสุขุม

Speak Your Mind

*