สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019

สูจิบัตร 24 กุมภาพันธ์ 2019

國語部程序表 二〇一九年二月廿四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรวดี คุณอภิรดี
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ : “สดุดี 19:14
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระเยซูรักฉันรู้แน่ ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า ข้าจะรักและบูชา ขอให้คำจากปากของข้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “สดุดี 62:1-12” คุณเพชรรัตน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวันดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “หมดทั้งชีวิต”
เทศนา : “เป็นคริสเตียนแต่ชื่อ” “วิวรณ์ 3:1-6” อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เมื่อผ่านโลกนี้”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*