วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 1 ยอห์น 4:7-8 “รักซึ่งกันและกัน”

ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า
และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า
เพราะว่า„พระเจ้าทรงเป็นความรัก

Q1 ยอห์นได้ให้ “เหตุผล” อย่างน้อย 4 ประการ เพื่อหนุนใจให้เราที่เป็นสาวก เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้ารักซึ่งกันและกัน คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้พี่น้องในคริสตจักรพระคุณ “รักซึ่งกันและกัน” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 22-24    ยอห์น 8:28-59

Speak Your Mind

*