สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019

สูจิบัตร 5 พฤษภาคม 2019

國語部程序表二〇一九年五月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  5 พฤษภาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสุมล/คุณจ้งเจี๋ยหลิน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณหวางลี่เผิง
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณจางเฟิ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิงเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น :พระองค์ทรงเป็นความสว่างของชีวิตข้า โดยอำนาจความรักพระองค์ จิตใจข้าจงสาธุการพระเจ้า
ใคร่ครวญพระวจนะ : “ยอห์น 5:24”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “2 ซามูเอล 22:21-28” คุณสุมล/คุณจ้งเจี๋ยหลิน
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : I will Rise
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหวางลี่เผิง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์”
เทศนา : ผู้ที่รอคอยพระเจ้า “อิสยาห์ 40:27-31” อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
อธิษฐานเผื่อในหลวงรัชกาลที่ 10 :
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*