สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

สูจิบัตร 2 มิถุนายน 2019

國語部程序表 二〇一九年六月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  2 มิถุนายน ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวันดี/คุณจางเฟิ่งฉิน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณนภนันท์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณหวางจิ้ง
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณฉวี่เต่อเหลียง คุณจ้าวเวยฟง คุณโจวตู้เจียง คุณจางจ้านเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น :พระบิดาเรารัก จิตใจข้าจงสาธุการพระเจ้า ขอพระเยซูโปรดนำหน้า
ใคร่ครวญพระวจนะ“เอเฟซัส 2:8”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ เอเฟซัส 2:1-10 คุณวันดี/คุณจางเฟิ่งฉิน
คณะนักร้องภาคภาษาไทย Grace lifted me
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณหวางจิ้ง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์”
เทศนา : พระคุณเท่านั้น “เอเฟซัส 2:8-9” อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*