วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม เยเรมีย์ 1:5 “แผนการของพระเจ้า”

เราได้รู้จักเจ้า ก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์
และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้
เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติ

Q1 คำว่า “ได้รู้จักเจ้า” “ก่อนที่” “ได้กำหนด” และ “ได้แต่งตั้ง” แสดงให้เห็นถึง “แผนการของพระเจ้า” ที่มีต่อชีวิตของเยเรมีย์ในฐานะ “ผู้เผยพระวจนะ” อย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ทำให้คุณมั่นใจใน “แผนการของพระเจ้า” ที่มีต่อชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 36-37            กิจการ 15:22-41

Speak Your Mind

*