วันพุธที่ 9 ตุลาคม ฮาบากุก 2:3 “จงคอยสักหน่อย”

เพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่ มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จ มันไม่มุสา
ถ้าดูช้าไป ก็จงคอยสักหน่อย มันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่ คงไม่ล่าช้านัก

Q1 คำว่า “รอเวลา” “กำลังรีบไป” “ไม่มุสา” “ดูช้าไป” และ “บังเกิดขึ้นเป็นแน่” ชี้ให้เห็นถึง “แผนการของพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 คำว่า “จงคอยสักหน่อย” หนุนใจคุณในการอธิษฐานและรอคอยคำตอบจากพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 32-33        โคโลสี 1

Speak Your Mind

*