ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020

ผู้นำประชุม: คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณวันดี/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณจางจ้าน
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์
ทีมต้อนรับ
: คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรรณี คุณสยุมพร คุณหลี่หวาเจิน คุณหลี่ชิงชิง คุณซุนหมิ่น
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณพิชัย คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน คุณสุขุม คุณจินตนาภรณ์

Speak Your Mind

*