วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ สุภาษิต 16:18 “ความเย่อหยิ่ง”

“ความเย่อหยิ่งเดินหน้า@การถูกทำลาย
และจิตใจที่ยโสนำหน้า@การล้ม”

Q1 อะไรคือผลลัพธ์ของ “ความเย่อหยิ่ง” และ “ความยโสโอหัง”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณมี “ความเย่อหยิ่ง” และ “ความยโสโอหัง” ในเรื่องใดบ้าง อธิษฐานของการช่วยเหลือจากพระเจ้า ก่อนที่จะสายเกินไป

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 13              มัทธิว 26:26-56

Speak Your Mind

*