สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2010

สูจิบัตร 6 มิ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 6 มิถุนายน ค.ศ. 2010  เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณวิทย์/คุณสุนทรีย์  ผู้นำประชุม : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสุมล/คุณศิริพร  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณวีระชัย คุณหยูเฟย คุณเสริม  ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฉวีวรรณ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา [Read more…]