ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณภัทรพร คุณฑิฆัมพร
ทีมต้อนรับ : คุณจำเริญ คุณนงค์ลักษณ์

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณขวัญเนตร คุณสุมล
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุภัทรา คุณพรพรรณา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณณัฐฐิติชญา คุณอุไรพร

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้เทศนา: อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณพรรณี/คุณจางเฟิ่งฉิน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ทีมต้อนรับ
: คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณสุมล คุณวรวดี คุณฉวี่เต๋อเหลียง
คุณเหอจื๋อหวาย คุณโจวตู้เจียง คุณจ้าวเวยฟง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ
คุณสิริ คุณวิทย์ คุณสุขุม คุณคังเหม่ยหลาน

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจำเริญ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณกอมณี คุณวิภาวัลย์
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน