ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022 ผู้นำประชุม/ผู้นำเพลงสั้น: คุณเทียนชัย  / อ.เหอจื้อผิง ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย  / อ.เหอจื้อผิง ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย  / อ.เหอจื้อผิง ผู้เล่นดนตรี: คุณจางเจียยุ่น

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022 ผู้นำประชุม: คุณวิทย์ สุนทรนันท์ ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร ผู้เล่นดนตรี: คุณพีรวิชญ์ พันเลิศกิจสกุล

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022 ผู้นำประชุม/ผู้นำเพลงสั้น: คุณเทียนชัย  / อ.เหอจื้อผิง ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง / คุณกรรณิกา ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย  / อ.เหอจื้อผิง ผู้เล่นดนตรี: คุณจางเจียยุ่น