ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022 ผู้นำประชุม: คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล ผู้เทศนา: คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล ผู้เล่นดนตรี: คุณพีรวิชญ์ พันเลิศกิจสกุล

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022 ผู้นำประชุม: คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล ผู้เทศนา: คุณวิทย์ สุนทรนันท์ ผู้เล่นดนตรี: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022 ผู้นำประชุม/ผู้นำเพลงสั้น: คุณสิริ  / อ.เหอจื้อผิง ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย  / อ.เหอจื้อผิง ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย  / อ.เหอจื้อผิง ผู้เล่นดนตรี: คุณจางเจียยุ่น