ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022 ผู้นำประชุม: คุณอภิทาน ลี ผู้เทศนา: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ ผู้เล่นดนตรี: ทีมนมัสการ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022 ผู้นำประชุม: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร ผู้เล่นดนตรี: ทีมนมัสการ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022 ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร ผู้เล่นดนตรี: ทีมนมัสการ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022 ผู้นำประชุม: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/ อ.เหอจื้อผิง ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง / คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์ ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021 ผู้นำประชุม: คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ / อ.เหอจื้อผิง ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์ ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม