Archives for December 2012

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012

สูจิบัตร 23 ธันวาคม 2012

國語部程序表 二○一二年十二月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  23 ธันวาคม ค.ศ. 2012 เวลา :  9:30 น.

ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณดวงพร/คุณหลี่ชิงชิง
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชลลดา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :   คุณนงค์ลักษณ์/คุณภูมินทร์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสมสิริ คุณสยุมพร คุณหลี่ชิวลี่ [Read more…]

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 1 ซามูเอล 15:17-23 “ซาอูล – กษัตริย์องค์แรก II”

ดูเหมือนว่า ในสายตาของมนุษย์ สิ่งที่ซาอูลกระทำลงไป ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ แถมซาอูลก็รีบจัดการสังหารกษัตริย์อากัก (15:32-33) โดยหวังใจว่าพระเจ้าจะยกโทษ และไม่ลงโทษเขา แต่พระเจ้าก็ยังยืนยันคำตอบเดิมที่จะปลดเขาออกจากการเป็นกษัตริย์

Q1  อะไรคือสาเหตุสำคัญที่พระเจ้าทรงปลดซาอูลออกจากการเป็นกษัตริย์? (ดู ข้อ 19, 22-23 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำบทเรียนจากชีวิตของซาอูลมาใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร?

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 1 ซามูเอล 15:1-16 “ซาอูล – กษัตริย์องค์แรก I”

ซาอูล คนเผ่าเบนยามิน ผู้ซึ่งเป็นคนรูปงาม สูงใหญ่ (คนทั่วๆ ไปจะสูงแค่บ่าของซาอูล) ได้รับการเจิมและแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอล ซึ่งพระคัมภีร์บันทึกว่า ตลอดการปกครองของซาอูลนั้นมีสงครามอย่างรุนแรงกับคนฟีลิสเตียอยู่เสมอ รวมทั้งคนโมอับ คนอัมโมน คนเอโดม คนโศบาห์ ซึ่งซาอูลได้รับชัยชนะอยู่เสมอ เรียกได้ว่า ซาอูลเป็นผู้นำที่ดีในด้านการสงคราม แต่ดูเหมือนว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้เขาออกห่างจากพระเจ้า และไม่กระทำตามที่พระเจ้าสั่ง เขาไว้ชีวิตกษัตริย์อากัก และเก็บข้าวของบางส่วนไว้

Q1  ซาอูล มี / ให้ เหตุผลอะไรในการที่ไม่จัดการกับคนอามาเลขตามที่พระเจ้าสั่งใน ข้อ 3? (ดู ข้อ 9, 15 ประกอบ)
Q2  คุณเคยปฏิเสธที่จะทำตามคำสอนในพระคัมภีรในเรื่องใดบ้าง และคุณ มี/ให้ เหตุผลกับตัวเองย่างไร?

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 1 ซามูเอล 8:1-22 “ขอกษัตริย์ให้กับเรา”

ชนชาติอิสราเอลเริ่มมีความกังวลในอนาคตของตนเอง เพราะซามูเอลก็แก่แล้ว แถมลูกชายทั้งสองคนของซามูเอลก็ไม่ดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้า และเมื่อมองดูประเทศรอบๆ ต่างก็มีกษัตริย์ที่เป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นการปกครองดูแล รวมถึงการนำหน้าในการทำสงคราม ที่สำคัญชนชาติอิสราเอลลืมไปว่า พวกเขายังมีพระเจ้า ทำให้พวกเขารวมตัวกันมาขอให้ซามูเอลแต่งตั้งกษัตริย์ให้กับพวกเขา

Q1  ซามูเอลไม่พอใจกับคำเรียกร้องของประชาชนชาวอิสราเอลด้วยเหตุผลใด? (ดู ข้อ 7, 11-18 ประกอบ)
Q2  “เพราะว่า เขามิได้ละทิ้งเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้ละทิ้งเรา ไม่ให้เราเป็นกษัตริย์เหนือเขา” คำพูดของพระเจ้าประโยคนี้เตือนสติคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตวันนี้ของคุณ? โดยเฉพาะวันนี้ที่เป็นวันคริสตมาส!!!!

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 1 ซามูเอล 7:2-17 “ผู้วินิจฉัย”

ซามูเอลได้เริ่มงานรับใช้พระเจ้าในฐานะของผู้วินิจฉัยของพระเจ้า ที่คอยสอน ตักเตือนว่ากล่าว หนุนใจ และแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับชนชาติอิสราเอล เพื่อพวกเขาจะยึดมั่นอยู่ในทางของพระเจ้า ไม่หลงไปนมัสการพระอื่น ซึ่งเป็นความผิดบาป ซึ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ภาพรวมด้วยว่า ซามูเอลได้วินิจฉัยชนชาติอิสราเอลตลอดชีวิตของท่าน (ข้อ 15)

Q1  เมื่อประชาชนหันกลับมาหาพระเจ้าเพราะคำวินิจฉัยของซามูเอล ประชาชนได้อดอาหารสารภาพบาป แต่ดูเหมือนว่ามีอุปสรรคมาขัดขวางคือ กองทัพฟีลิสเตียยกทัพมาเพื่อจะโจมตี พระเจ้าช่วยเหลือชนชาติอิสราเอลอย่างไร? (ดู ข้อ 8-11 ประกอบ)
Q2  “เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก” (สดุดี 51:17) มีสิ่งใดที่พระเจ้ากำลังวินิจฉัยใจของเราหรือไม่ ใช้เวลานี้ใคร่ครวญและอธิษฐานกับพระเจ้า และรอคอยการช่วยกู้ที่จะมีมาของพระองค์