วันเสาร์ที่ 13 เมษายน วันผู้สูงอายุ สดุดี 71:18 “วัยชราและผมหงอก”

แม้จะถึงวัยชราและผมหงอกก็ตาม
ข้าแต่พระเจ้า (1) ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย
จนกว่าข้าพระองค์ (2) จะประกาศถึงอานุภาพของพระองค์แก่ชาติพันธุ์ถัดไป
และฤทธิ์เดชของพระองค์แก่ผู้ที่จะเกิดมา

Q1 ผู้เขียนสดุดีที่อยู่ใน “วัยชราและผมหงอก” ได้อธิษฐานทูลขอสิ่งใดจากพระเจ้า?
Q2 วันนี้เป็น “วันผู้สูงอายุ” คุณจะมีส่วนทำให้ “คำทูลขอ” ทั้ง 2 ประการของผู้เขียนสดุดี “เป็นจริง” ในชีวิตของผู้สูงอายุ (คุณพ่อ/คุณแม่/คุณปู่/คุณย่า/คุณตา/คุณยาย/คุณทวด) ที่อยู่ในบ้านของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 22-24   ลูกา 12:1-31

Speak Your Mind

*