วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม กาลาเทีย 6:9 “ทำดี”

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี
เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร

Q1 ทำไมเปาโลจึง “หนุนใจ” ให้ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า “ทำดี” อยู่เสมอๆ ในชีวิต? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า”)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ใน “การทำดี” ในชีวิตของคุณในแต่ละวันอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 1-3               กิจการ 17:1-15

Speak Your Mind

*