วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม บทเพลงคร่ำครวญ 3:22-23 “ความรักมั่นคงของพระเจ้า”

ความรักมั่นคงของพระเจ้า@ไม่เคยหยุดยั้ง
และพระเมตตาของพระเจ้า@ไม่มีสิ้นสุด
เป็น@ของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า
ความเที่ยงตรงของพระองค์@ใหญ่ยิ่งนัก

Q1 ผู้เขียนบทเพลงคร่ำครวญบรรยายถึง “ความรักมั่นคงของพระเจ้า” ไว้อย่างสวยงาม 4 ประการ คือ
Q2 “ความรักมั่นคงของพระเจ้า” เป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ดาเนียล 8-10        3 ยอห์น

Speak Your Mind

*