วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม เยเรมีย์ 32:40 “พันธสัญญานิรันดร์”

เราจะกระทำพันธสัญญานิรันดร์กับเขาทั้งหลาย
อันว่า@เราจะไม่หันจากการกระทำความดีแก่เขาทั้งหลาย
และ@เราจะบรรจุความยำเกรงเราไว้ในใจของเขาทั้งหลาย
เพื่อว่าเขาจะมิได้หันไปจากเรา

Q1 พระจ้าทรงกระทำ “พันธสัญญานิรันดร์” ต่อผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างไร?
Q2 “พันธสัญญานิรันดร์” ของพระเจ้ามีผลต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ดาเนียล 11-12      ยูดา

Speak Your Mind

*