หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง
(ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วทั้งเอเซีย โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และเริ่มมีคนติดเชื้อในตะวันออกกลาง ยุโรป โดยเฉพาะที่อิตาลี ขอพระเจ้าเมตตาในการควบคุมโรค การคิดค้นวัคซีนและยารักษา รวมถึงการเฝ้าระวัง การปัองกัน ในประเทศไทยที่อาจจะเข้าสู่การระบาดระยะที่ 33.สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย การเลิกจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้น และผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ประเทศจีนที่เป็นแหล่งผลิต หยุดการผลิต และทำให้นักท่องเที่ยวไม่มาประเทศไทย เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา และประชาชนที่จะมีสติปัญญา และความอดทนที่จะผ่านปัญหาที่ลำบากนี้ไปได้
4.สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพ และตามภาคต่างๆ ในประเทศไทย ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐาน ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้มีฝน หรือลมที่จะพัดพานำฝุ่นเหล่านี้ออกไป อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา และประชาชนที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
5.ค่ายคริสตจักรที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 กรกฏาคม (วันเสาร์-วันจันทร์) อธิษฐานเผื่อประธานและกรรมการค่าย ในการจัดเตรียม การจัดหาสถานที่ค่าย การติดต่อวิทยากร และสมาชิกทุกๆ คนที่จะจัดเวลาและไปค่ายด้วยกัน
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณธีระ คุณทวี คุณสิริ คุณปิยะ คุณจิตวิภา คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*