วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม มัทธิว 12:34-35 “โอ ชาติงูร้าย เจ้าเป็นคนชั่ว”

โอ ชาติงูร้าย เจ้าเป็นคนชั่ว แล้วจะพูดความดีได้อย่างไร
ด้วยว่าปากนั้น พูดจาก@สิ่งที่มาจากใจ
คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดี@ในตัวของเขา
คนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่ว@​ในตัวของเขา

Q1 “คนจะดีหรือชั่ว” เริ่มต้นจากที่ใด? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณต้องทำสิ่งใด เพื่อไม่ให้คำพูดที่ว่า “โอ ชาติงูร้าย เจ้าเป็นคนชั่ว แล้วจะพูดความดีได้อย่างไร” เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ? (ดู โรม 12:2 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 12:2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยชูวา 13-15         ลูกา 1:57-80

Speak Your Mind

*