หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (1) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (2) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (3) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (4) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (5) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (6) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทย และทั่วโลกในเวลานี้ มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจำนวนมาก ขอพระเจ้าทรงเมตตา ประทานสติปัญญาให้กับคณะรัฐบาลทั่วโลก ในการดูแลจัดการทั้งการป้องกัน การรักษา เพื่อจะลดจำนวนผู้ที่ติดเชื้อ และลดจำนวนผู้เสียชีวิต3.ประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ เนื่องจากการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งมีการปิดสถานที่หลายแห่ง และให้ประชาชนกักตัวเองอยู่ที่บ้าน ขอพระเจ้าทรงเมตตาและช่วยเหลือให้เราทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
4.การนมัสการ online ตลอดทั้งเดือนเมษายน อธิษฐานเผื่อทีมงานสำหรับการถ่ายทอดผ่าน 3 ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official; Line Group: GBC Worship Live และ Facebook Group: Grace Baptist Church Bangkok และสมาชิกทุกๆ คน ในการนมัสการที่บ้าน
5.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณธีระ คุณทวี คุณสิริ คุณปิยะ คุณจิตวิภา คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*