วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม โคโลสี 4:2 “ท่าทีในการอธิษฐาน”

จงขะมักเขม้นอธิษฐาน จงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณ

Q1 คำว่า “จง” “ขะมักเขม้น” “เฝ้าระวัง” และ “ขอบพระคุณ” สอนถึง “ท่าทีในการอธิษฐาน” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการพัฒนา “ชีวิตแห่งการอธิษฐาน” ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 13-15             ยอห์น 7:1-24

Speak Your Mind

*