วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 4:14ก “ความสามารถ”

“อย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่าน”

Q1 อะไรคือ “ความรู้” “ความสามารถ” “ของประทาน” ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานไว้ในชีวิตของคุณ?
Q2 คุณจะพัฒนา “ความรู้” “ความสามารถ” “ของประทาน” ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 19-21             ยอห์น 8:1-30

Speak Your Mind

*