วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน สุภาษิต 29:11 “โกรธ”

@คนโง่ย่อมให้ความโกรธของเขาพลุ่งออกมาเต็มที่
แต่ปราชญ์ย่อมยับยั้งโทสะไว้เงียบๆ

Q1 ทำไมเวลาที่ “โกรธ” เราจึงไม่ควรที่จะพูดมาก หรือแสดงอาการโต้ตอบอย่างทันทีทันควัน? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณเคยทำให้ใครต้องได้รับ “บาดเจ็บ” เพราะความโกรธที่ขาดการยับยั้งชั่งใจของคุณบ้างหรือเปล่า? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยคุณจากความโกรธแบบนั้น และหาโอกาสที่จะไปขอโทษคนที่คุณทำให้บาดเจ็บ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 14-16            กิจการ 9:23-43

Speak Your Mind

*