หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (1) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (2) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (3) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (4) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (5) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (6) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น2.สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในประเทศไทย และทั่วโลกในเวลานี้ ขอบคุณพระเจ้าที่สถานการณ์ในประเทศไทยดีขึ้น แต่ในอีกหลายๆ ประเทศ ยังมีความรุนแรง มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ขอพระเจ้าทรงเมตตา ประทานสติปัญญาให้กับรัฐบาลไทย และรัฐบาลประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในการดูแลจัดการ ทั้งการป้องกัน การรักษา เพื่อจำนวนผู้ที่ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตลดน้อยลง
3.ประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ เนื่องจากรัฐบาลประกาศขยายเวลาใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และเคอร์ฟิว (22.00-04.00 น.) ออกไปอีก 1 เดือน (พ.ค.) เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่หลายประเภท ขอพระเจ้าทรงเมตตาและช่วยเหลือให้เราทุกคนสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
4.การนมัสการ Online ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม อธิษฐานเผื่อทีมงานสำหรับการถ่ายทอดทาง YouTube: GBCBKK Official Line และสมาชิกทุกๆ คน ในการนมัสการที่บ้าน
5.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณธีระ คุณทวี คุณแม่ของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*