ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : คุณปัญญา ปคูณปัญญา/ อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น

Speak Your Mind

*