สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

สูจิบัตร 24 พ.ค. 2020

國語部程序表二〇二〇年五月廿四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่นใคร่ครวญพระวจนะ“สดุดี 26:8”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระเจ้า เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ พระเจ้ายิ่งใหญ่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “ยากอบ 1:1-12”    อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ถวายเพลง“อิมมานูเอล”
เทศนา : “คริสเตียนกับการทดลองใจ”  “ยากอบ 1:1-12”  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*