สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020

สูจิบัตร 31 พฤษภาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年五月卅一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  คุณปัญญา / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่นใคร่ครวญพระวจนะ“สดุดี 86:8”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เรานำเสียงการสรรเสริญ พระองค์ทรงสมควร พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “มัทธิว 14:27-29” อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ถวายเพลงเวลานี้
เทศนา : “ออกจากเรือเพื่อไปรับใช้ด้วยกัน” “มัทธิว 14:27-29” คุณปัญญา / อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*