หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในประเทศไทย และทั่วโลกในเวลานี้ ขอบคุณพระเจ้าที่สถานการณ์ในประเทศไทยดีขึ้น แต่ในอีกหลายๆ ประเทศยังมีความรุนแรง มีผู้ที่ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ขอพระเจ้าทรงเมตตา ประทานสติปัญญาให้กับรัฐบาลไทย และรัฐบาลประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในการดูแล จัดการ การป้องกัน การรักษา เพื่อผู้ที่ติดเชื้อ และจำนวนผู้เสียชีวิตให้ลดน้อยลงและหมดไป3.เหตุการณ์เสียชีวิตของนายจอร์จ ฟลอยด์ เพราะกลายเป็นประเด็นเรื่องการเหยียดสีผิว ก่อให้เกิดการจลาจลในสหรัฐอเมริกา ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้ทุกอย่างคลี่คลายในทางที่ดี และไม่มีประชาชนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
4.คนไทยที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ เนื่องจากรัฐบาลประกาศใช้พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน (มิ.ย.) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่หลายประเภท แต่ก็ยังมีเคอร์ฟิว (23.00-03.00) ขอพระเจ้าทรงเมตตาและช่วยเหลือให้เราทุกคนสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้
5.การจัดเตรียมสถานที่ แนวทางป้องกัน และการติดต่อประสานงานกับทางเขตวัฒนา ในการที่คริสตจักรจะกลับมาใช้สถานที่สำหรับการนมัสการ หลังจากเกิดโรคระบาดได้
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณธีระ คุณทวี คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณพ่อ-คุณแม่ของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณน้ำทิพย์ และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*