วันพุธที่ 29 กรกฎาคม เยเรมีย์ 1:5 “แต่งตั้ง”

“เราได้รู้จักเจ้า ก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์
และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้
เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติ”

Q1 คำว่า “เราได้รู้จักเจ้า” “ก่อนที่” “เราได้ก่อร่าง” “เราก็ได้กำหนด” และ “เราได้แต่งตั้ง” ช่วยให้เรารู้จักพระเจ้าในฐานะ “พระผู้สร้าง” และ “พระเจ้าผู้ควบคุมและครอบครอง” อย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรง “กำหนด” และ “แต่งตั้ง” คุณไว้ในบทบาทต่างๆ ในครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง) ในสังคม (นักเรียน นักศึกษา ครู คนทำงาน เจ้านาย ลูกน้อง อาชีพต่างๆ ฯลฯ)  และบทบาทของการรับใช้พระเจ้าต่างๆ ในคริสตจักร (อาจารย์ มัคนายก ครูรวีฯ หัวหน้าแผนก หัวหน้ากลุ่มเซล คณะกรรมการต่างๆ สมาชิก)  คุณจะรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ เหล่านั้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 49-50            โรม 1

Speak Your Mind

*