วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม บทเพลงคร่ำครวญ 3:25-26 “หวังใจ & รอคอย”

พระเจ้า@ทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่
และ@ทรงดีต่อคนที่แสวงพระองค์
เป็นการดีที่จะหวังใจ และรอคอยความรอดจากพระเจ้า

Q1 ทำไมคริสเตียนจะต้อง “หวังใจ” และ “รอคอย” การช่วยกู้ที่จะมีมาจากพระเจ้า โดยเฉพาะในเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับ “ปัญหา” “อุปสรรค” หรือ “ความทุกข์ยาก” ในชีวิต? (สังเกตคำหลัง@)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้ “หนุนใจ” คุณ สำหรับ “ปัญหา” “อุปสรรค” หรือ “ความทุกข์ยาก” ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 60-62            โรม 5

Speak Your Mind

*