วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม อพยพ 33:11 “สองต่อสอง”

ดังนี้แหละพระเจ้าเคยตรัสสนทนากับโมเสสสองต่อสอง
เหมือนมิตรสหายสนทนากัน แล้วโมเสสก็กลับไปยังค่าย
แต่โยชูวาผู้รับใช้หนุ่ม ผู้เป็นบุตรของนูน มิได้ออกไปจากเต็นท์

Q1 คำว่า “สนทนา” “สองต่อสอง” และ “มิตรสหาย” ช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นถึง “การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 ภาพ “การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าของโมเสส” จะเป็นจริง และเกิดขึ้นใน “ชีวิตเฝ้าเดี่ยว” ของคุณกับพระเจ้าได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 63-65            โรม 6

Speak Your Mind

*