ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
บรรเลงเปียโน :
คุณจางเจียยุ่น

Speak Your Mind

*