สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020

สูจิบัติ 28 มิถุนายน 2020

國語部程序表二〇二〇年六月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น  ใคร่ครวญพระวจนะ“สดุดี 33:20-21”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : มาเถิดถวายสาธุการแด่พระเจ้า เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ เวลานี้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “โรม 8:1-9”  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ถวายเพลง“ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู”
เทศนา : “ชีวิตฝ่ายวิญญาณ”  “โรม 8:1-27” อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*