วันศุกร์ที่ 18 กันยายน โรม 12:2 “ชีวิตใหม่”

@อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่@จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้
@ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า
จะได้@รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม

Q1 เปาโลบอกถึง “เคล็ดลับ” อย่างน้อย 4 ประการที่จะทำให้มี “ชีวิตใหม่” คืออะไรบ้าง?
Q2 อธิษฐานขอ “การเปลี่ยนแปลง” และการทรงนำจากพระเจ้า ให้คุณรู้ว่า อะไรเป็นน้ำพระทัย อะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยมที่จะต้องกระทำ เพื่อคุณจะมีชีวิตใหม่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 30-31       2 โครินธ์ 11:1-15

Speak Your Mind

*