ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เทศนา : คุณอภิทาน ลี
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :
ทีมปฏิคม

Speak Your Mind

*