วันจันทร์ที่ 18 มกราคม สุภาษิต 4:18-19 “จุดจบ”

แต่วิถีของคนชอบธรรม@เหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งขึ้นๆ จนเต็มวัน
ทางของคนชั่วร้ายก็@เหมือนความมืดทึบ เขาไม่ทราบว่า เขาสะดุดอะไร

Q1 “จุดจบ” ของ “คนชอบธรรม” และ “คนชั่วร้าย” แตกต่างกันอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 การรู้ถึง “จุดจบ” ของ “คนชอบธรรม” และ “คนชั่วร้าย” มีส่วนช่วยให้คุณระมัดระวังในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 43-45       มัทธิว 12:22-50

Speak Your Mind

*