วันอังคารที่ 6 เมษายน โรม 12:9-10 “จง….”

1จงรักด้วยใจจริง 2จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว
3จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี 4จงรักกันฉันพี่น้อง
5ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น 6จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ “คำแนะนำ” ในการดำเนินชีวิตร่วมกับพี่น้องอย่างน้อย 6 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “คำแนะนำ” ทั้ง 6 ประการไปใช้ในคริสตจักรพระคุณ / ในครอบครัว / ในโรงเรียน / ในมหาวิทยาลัย / ในที่ทำงานอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 4-6       ลูกา 9:1-17

Speak Your Mind

*