วันพุธที่ 7 เมษายน 2 ทิโมธี 2:15 “คนงานที่ไม่ต้องอาย”

จงอุตส่าห์สำแดงตนว่า ได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย
@ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง

Q1 การเป็น “คนงานที่ไม่ต้องอาย” (พระเจ้าทรงพึงพอใจ) จะต้องมีความสัมพันธ์กับ “พระจวนะของพระเจ้า” อย่างไร? (สังเกตุคำหลัง @)
Q2 คุณจะต้องเตรียมตัวเอง เพื่อพระเจ้าจะทรงใช้คุณได้ในฐานะ “คนงานที่ไม่ต้องอาย” (พระเจ้าทรงพึงพอใจ) สำหรับงานรับใช้ที่มีอยู่ในตอนนี้ หรือในอนาคตอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 7-9         ลูกา 9:18-36

Speak Your Mind

*